Obuhvaćene usluge:
  • Kompletno opremljena kancelarija
  • Brzi Internet
  • Poslovna adresa
  • Logo firme na ulazu
  • Pristup Lounge-u
  • Video nadzor I sigurnosni sistem
  • Klima uređaj/grejanje
  • Dnevno održavanje higijene
  • Redovno održavanje prostora

KANCELARIJA BEOGRAD

Površina: 12,5m2

iznamljivanje kancelarija

KANCELARIJA MILANO

Površina: 20m2

iznamljivanje kancelarija

KANCELARIJA BRUSSLES

Površina: 22m2

iznamljivanje kancelarija