Paketi

A) “Basic”
 • Poslovna adresa : Makedonska 30/6, Beograd
 • Pristup Lounge-u
 • Logo firme na ulazu
 • Internet wifi
B) “Standard”
 • Sve usluge iz paketa A Basic
 • Ormaric za dokumenta I postu
 • Upotreba stampaca do 500 dokumenata
 • Upotreba kuhinje
C) “Full”
 • Sve usluge iz paketa A Basic e B standard
 • Upotreba sale za sastanke 1 dan u mesecu
 • 15% popusta na tarife za sale za sastanke
D) “Extra”
 • Sve usluge iz paketa A Basic e B Standard
 • Upotreba sale za satanke 2 dana u mesecu
 • 20% popusta na tarife za sale za sastanke